Anasayfa

Örüntü Oluşturma- Sayı ve Şekil Örüntüleri

Şekil Örüntüleri

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan oluşan şekil örüntüsünün ilk dört adımı verilmiştir.

İnceleyelim;
a. Bu şekil örüntüsünün 1. adımındaki nokta sayısı ..8.. dir.
b. Bu şekil örüntüsünün 3. adımındaki nokta sayısı ..12.. dir.
c. Bu şekil örüntüsünün adımlarındaki noktalar ikişer ikişer artıyor.
d. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki nokta sayısı ..14+2=16. dir.

Sayı Örüntüleri

Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine örüntü denir.
Örüntüdeki sayılar arasındaki ilişkiyi (örüntünün kuralını) bulmak için birbirini takip eden sayıların arasındaki artış veya azalış miktarına ya da bir sayının katı olup olmadığına bakılır.
Bulunan kurala göre örüntü genişletilebilir, eksik veya yanlış terimler bulunabilir.
Bir örüntünün birden fazla kuralı olabilir.

ÖRNEK: Aşağıda verilen örüntülerde soru işareti yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.

2, 5, 8, 11, 14,?

Sayı örüntülerinde ardışık terimler arasındaki ilişkiyi belirleyelim.

Örüntüdeki terimler 3 er 3 er artmaktadır.
Buna göre ? yerine 14 + 3 = 17 gelmelidir.

TEST

1) 4 10 16 22 28 ?
Yukarıdaki sayı örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 32                         B) 34                        C) 36                               D) 38

2) 7 10 6 9 5 A B C
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralına göre, A, B ve C sayılarının toplamı kaçtır?
A) 16                        B) 17                   C) 18                       D) 19

3) Pul kolleksiyonuna birinci haftada 12 pul ile başlayan Kerem, sonraki her hafta kolleksiyonuna 5 pul ilave ediyor.
Buna göre, 7 hafta sonra Kerem'in kolleksiyonunda kaç pul olur?
A) 47                           B) 45                        C) 43                        D) 41

 4)

Yukarıda kürdanlarla oluşturulan örüntünün 7. adımında kaç tane kürdan vardır?
A) 15                  B) 14                    C) 13                  D) 12

 

5) 3, 14, 25, 36, 47, ?
Yukarıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre, soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 52                       B)53                        C) 55                      D)58

6) Aşağıda verilen örüntüde her adım çileklerle oluşturulmuştur.

Bu örüntüde 1. adımda 6 çilek. 2. adımda 8 çilek, 3. aciımda 10 çilek kullanılmıştır. Buna göre, 5. adımda kaç tane çilek kulIanılır?
A)12                     B)14              C)16                             D)18

 

 

 

 

 

Yazdıre-Posta

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Konu Anlatımı

En güncel konu anlatımları, değişen müfredata göre hazırlanmıştır.

İlkokul Konu Anlatımları

Ortaokul Konu anlatımları

Doküman Arşivi

Tarihi geçmiş, eski müfredat dokümanlarla uğraşmayın, en güncel dokümanları sitemizde bulabilirsiniz. Yıllık planlar, günlük planlar, kitaplar, yazılılar...

 

Eğlenceli Bilgi

Eğlenceli matematik yazıları, fıkralar, karikatürler...

 

Beyin Fırtınası

Zeka soruları, akıl oyunları, zeka geliştiren oyuncak tanıtımları birbirinden ilginç sorular ve çözümleri..