7. Sınıf Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

Bu konuyu bitirdikten sonra tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi konusunu ve aşağıdaki soruların cevaplarını öğrenmiş olacağız. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi modelleme ile nasıl yapılır? Sayı doğrusu üzerinde çarpma işlemi nasıl yapılır? Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi yapılırken aynı işaretli tam sayıların durumları Zıt işaretli sayılarla çarpma işlemi nasıl yapılır? (-1) sayısı ile yapılan işlemlerde sonuç ne olur? Modelleme ile bölme işlemi nasıl yapılır? Sayı doğrusu üzerinde bölme işlemi hangi durumlarda yapılabilir? Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi nin birbirine göre durumları nasıldır? (daha&helliip;)

5. Sınıf Örüntü Oluşturma- Sayı ve Şekil Örüntüleri

Sayı ve Şekil Örüntüleri Bu yazımızda sayı ve şekil örüntüleri ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Sayı ve şekil örüntüleri ile ilgili örnekleri yazımızda bulabilirsiniz. ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan oluşan şekil örüntüsünün ilk dört adımı verilmiştir. İnceleyelim; a. Bu şekil örüntüsünün 1. adımındaki nokta sayısı ..8.. dir. b. Bu şekil örüntüsünün 3. adımındaki nokta sayısı ..12.. dir. c. Bu şekil örüntüsünün adımlarındaki noktalar ikişer ikişer artıyor. d. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki nokta sayısı ..14+2=16. dir. (daha&helliip;)

2. Sınıf Geometrik Cisimler (Yüz, Köşe, Ayrıt)

Sevgili öğrenciler, 1. sınıfta küp, prizmalar, küre ve silindir kavramlarını öğrenmiştik. Şimdi de bu cisimlerdeki yüzleri, köşe ve ayrıtları üzerinde duracağız. Hatırlayalım; Ayrıt: Geometrik cisimlerin iki düz yüzünü birbirinden ayıran çizgidir. Düz yüz yoksa ayrıtta yoktur. Köşe: Ayrıtların kesiştikleri noktadır. (daha&helliip;)

2. Sınıf Uzunlukları Ölçme

Sevgili öğrenciler uzunluklar standart ve standart olmayan ölçme birimleri ile ölçülür. Standart ölçme birimi metre ve santimetredir. Standart ölçme birimleri ile tüm ölçümlerde aynı sonuç elde edilir. Standart olmayan ölçme birimleri karış, parmak, ayak, adım ve kulaçtır. Standart olmayan ölçme birimleri ile ölçüm yapanlar farklı sonuçlar çıkarabilir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Doğal Sayılar-9 Basamaklı Sayıların Okunması

9 Basamaklı Sayıların Okunması 9 Basamaklı sayıların okunması için öncelikle doğal sayıları inceleyelim. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara Doğal Sayılar denir. N = {0, 1, 2, 3, … } Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır.Oluşan bu sayı gruplarına bölük denir. Bölüklerine ayrılan doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak sayı okunur ve sonra bölüğün adı söylenir. Ancak birler basamağındaki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez. (daha&helliip;)